Resultaten
Alles over huurverhoging

Sint Trudo heeft al jaren de laagste huren van Eindhoven.

We stellen huurders al tientallen jaren in staat om een huurverhoging te krijgen die gelijk is aan de inflatie, 95% van onze huren ligt onder de eerste aftoppingsgrens (€ 597,30 in 2018) en we verduurzamen onze woningen zónder huurverhoging. We streven namelijk naar zo laag mogelijke woonlasten voor jou.

Voldoe je als huurder aan de door ons gevraagde tegenprestatie, dan is de hoofdregel voor individuele huurders dat de huurverhoging gelijk is aan de inflatie (in 2018: 1,4%). Ook al moeten we als woningcorporatie fors bezuinigen, we willen dit niet afschuiven op onze huurders. Als tegenprestatie vragen we je dan wel om het ons zo makkelijk mogelijk te maken. Enerzijds door je huur via automatische incasso te betalen, en anderzijds door ervoor te zorgen dat al je gegevens juist en compleet zijn. Dat scheelt ons namelijk een hoop administratief werk (en dus tijd en geld).

Huurkorting

Om zoveel mogelijk huurders mee te krijgen met het betalen via automatische incasso, werken we met een systeem van huurkorting. Dat werkt als volgt. De minister heeft bepaald dat de huurverhoging voor 2018 voor inkomens tot € 41.056,- maximaal 3,9% mag bedragen. Sint Trudo brengt huurders de inflatie (1,4% in 2018) plus een opslag van 1,0% in rekening, waarmee we ruimschoots binnen de maximaal toegestane huurverhoging blijven.

Maar: betaal je je huur per automatische incasso (en blijf je dat het hele huurjaar doen) en geef je je correcte gegevens door, dan vervalt voor jou deze opslag van 1,0% weer.

Afwijking van hoofdregel

Voor een tweetal groepen huurders verhogen we de huur met minder dan de inflatie:

 • Huurders in sloopgebieden
  Voor huurders die in gebieden wonen waar gesloopt gaat worden en waar een concrete sloopdatum is aangezegd, verhogen we de huur niet. Deze huurders, plus de huurders in bezit van een leegstandscontract, krijgen dus helemaal geen huurverhoging.
 • Huurders met kale huurprijs tussen eerste aftoppingsgrens en grens sociale huur
  Voor huurders met een kale huurprijs tussen de eerste aftoppingsgrens (€ 597,30 in 2018) en de grens voor sociale huur (€ 710,68) kan het zelfs zijn dat we de huur gaan verlagen! Als deze huurders wonen in complexen waar we aan nieuwe huurders een huur overeenkomstig de eerste aftoppingsgrens vragen, dan gaan we voor deze huurders hun huurprijs verlagen naar de eerste aftoppingsgrens. Mits deze huurder voldoet aan de hierboven geformuleerde tegenprestatie: betalen van de huur via automatische incasso en het correct doorgeven van alle gegevens.

Bezwaar huurverhoging

Zoals bij elke woningcorporatie worden onze huurprijzen jaarlijks per 1 juli verhoogd. We proberen deze verhoging tot een absoluut minimum te beperken en doen dit volgens heldere en eerlijke afspraken (o.a. met het Klantenplatform). Toch kan het zijn dat je het niet eens bent met de opgelegde huurverhoging. Je kunt dan bezwaar aantekenen tegen de huurverhoging, al heb je daar wel een geldige reden voor nodig. Geldige redenen voor bewaar zijn:

 • door de huurverhoging overschrijdt je huur de maximale huurprijsgrens op basis van het woonwaarderingsstelsel;
 • er loopt een procedure huurverlaging op grond van onderhoud bij de Huurcommissie, of de Huurcommissie heeft hierover al een uitspraak gedaan;
 • Sint Trudo wil binnen twaalf maanden na de laatste huurprijswijziging de huur opnieuw wijzigen (let op: dit geldt voor de kale huur, niet voor de maandelijkse voorschotten voor de servicekosten);
 • het voorstel voor huurverhoging kwam te laat; dit dient twee maanden voor het ingaan van de huurverhoging bij je binnen te zijn;
 • de huurverhoging is hoger dan wat wettelijk is toegestaan;
 • er staan onjuistheden in het voorstel huurverhoging.

Je kunt overigens geen bezwaar maken tegen de huurverhoging wanneer er sprake is van onderhoudsgebreken. Heb je bezwaar tegen de verhoging omdat je woning qua onderhoud ernstige gebreken heeft, dan kun je bij de Huurcommissie een tijdelijke huurverlaging aanvragen. Dat kan het hele jaar door. Voor meer informatie hierover: kijk op www.huurcommissie.nl.

Bezwaar maken met modelbrief

Is één van de hierboven opgesomde redenen van toepassing op jouw situatie, download dan de modelbrief Bezwaarschrift Jaarlijkse Huurverhoging en stuur deze vóór 1 juli naar de Woonwinkel, Postbus 360, 5600 AJ te Eindhoven, of e-mail de brief naar trudo@trudo.nl. Je kunt natuurlijk ook even binnenlopen in de Woonwinkel (Torenallee 80 op Strijp-S), waar we je ook graag helpen met het downloaden van de modelbrief.

We onderzoeken je bezwaar uiterst zorgvuldig. Blijkt het dat we inderdaad een fout hebben gemaakt en heb je dus met een geldige reden bezwaar gemaakt tegen de huurverhoging, dan nemen we onmiddellijk contact met je op en passen we het huurverhogingsvoorstel aan. Als we het niet met je bezwaar eens zijn, dan sturen we je bezwaarschrift door naar de onafhankelijke Huurcommissie, die vervolgens binnen zes weken uitspraak zal doen. Zolang de Huurcommissie nog geen uitspraak heeft gedaan, hoef je de verhoging van de huur niet te betalen. Natuurlijk dien je wel gewoon je oude huurbedrag te betalen. Mocht de Huurcommissie ons echter in het gelijk stellen, dan zul je alsnog de niet-betaalde huurverhoging moeten voldoen.

Bezwaar ná 1 juli?

Wil je na 1 juli nog bezwaar maken tegen de huurverhoging, neem dan direct contact op met de Huurcommissie. Dat wil zeggen: als je de huurverhoging nog niet hebt betaald! Heb je die verhoging wel al betaald, dan ben je namelijk juridisch gezien akkoord gegaan met de verhoging.

Heb je de huurverhoging van juli niet betaald, dan ontvang je voor 1 oktober alsnog een (aangetekende) brief met het huurverhogingsvoorstel. Je kunt dan nog tot 1 november bezwaar aantekenen bij de Huurcommissie. Tot die tijd zul je niet aangemaand worden voor het huurverhogingsbedrag, maar natuurlijk wel voor de oude huurprijs.